4-LETNIE
TECHNIKUM FRYZJERSKIE DLA MŁODZIEŻY

Uczeń od 1 września 2017 r. będzie mógł wybrać naukę w 4-letnim technikum. Po ukończeniu będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mogł pójść na studia.Taka forma nauczania będzie obowiązywać do września 2019 r. , a od września 2020 r. nauka w technikum będzie trwać 5 lat.
Technikum fryzjerskie jest szkołą dającą zawód technik usług fryzjerskich i kończy się maturą.Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 4 lata. Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe.Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, a praktyka zawodowa w salonie fryzjerskim.Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu. Cały okres nauki jest bezpłatny - bez żadnych ukrytych kosztów. W trakcie roku szkolnego jest możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

Warunki rekrutacji:

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu
Cały okres nauki jest bezpłatny - bez żadnych ukrytych kosztów!
W trakcie roku szkolnego możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o odbytym egzaminie gimnazjalnym
  • 2 fotografie legitymacyjne
  • kserokopia dokumentu tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik usług fryzjerskich (skierowanie na badanie dostępne w sekretariacie szkoły)

COPACABANA Szkoła fryzjerska
ul. Zagłębiowska 8
52-007 Wrocław
Polska