FRYZJERSKA SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA

Branżowa szkoła I stopnia

• 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;

• Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych;

• Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;

• Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;

• W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa szkoła II stopnia

• Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;

• Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;

• Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Warunki rekrutacji:

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu
Cały okres nauki jest bezpłatny - bez żadnych ukrytych kosztów!
W trakcie roku szkolnego możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o odbytym egzaminie gimnazjalnym
  • 2 fotografie legitymacyjne
  • kserokopia dokumentu tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik usług fryzjerskich (skierowanie na badanie dostępne w sekretariacie szkoły)