FRYZJERSKA SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA

Od 1 września 2017 r. uczeń będzie mógł wybrać naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Jeśli wybierze branżową szkołę I stopnia i ją ukończy będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Uczeń po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej.Fryzjerska szkoła branżowa jest szkołą dającą zawód fryzjer (bez matury).Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 5 lat. I stopień trwa 3 lata, II stopień 2 lata.Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe.Praktyka zawodowa odbywa się w salonie fryzjerskim.

Warunki rekrutacji:

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu. Cały okres nauki jest bezpłatny - bez żadnych ukrytych kosztów.  W trakcie roku szkolnego jest możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o odbytym egzaminie gimnazjalnym
  • 2 fotografie legitymacyjne
  • kserokopia dokumentu tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu fryzjera (skierowanie na badanie dostępne w sekretariacie szkoły)

COPACABANA Szkoła fryzjerska
ul. Zagłębiowska 8
52-007 Wrocław
Polska